top of page
Onderbouwing

Onderbouwing

Op deze pagina volgt de onderbouwing van de programma's van Bloom Healthy Life en het programmadeel op Ameland.  

Programma's van Bloom Healthy Life

De programma's van Bloom Healthy Life zijn gebaseerd op de uitkomsten van het rapport Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde

 

Uit dit rapport komen de volgende kernpunten naar voren die het laten slagen van een leefstijlinterventie ondersteunen.

Kern van onze aanpak

Gecombineerde
leefstijlinterventie

Mensen die op één vlak ongezond gedrag vertonen, vertonen vaak ook op andere vlakken ongezond gedrag. Het is daarom belangrijk dat een leefstijlinterventie meerdere typen gedrag omvat. Vandaar de naam gecombineerde leefstijlinterventie.

 

Bloom Healthy Life biedt programma’s aan die gericht zijn op het hervinden van een fysieke balans (voeding, bewegen, slapen, ademhaling, omgeving) en een mentale balans (zingeving, emoties, stress-balans).  Een multidisciplinair team van zorgverleners/ leefstijlcoaches verzorgt de programma's.

Systeemaanpassing

Het veranderen van een leefstijl is niet eenvoudig. Om tot verandering te komen zijn niet alleen kennis, vaardigheden en motivatie belangrijk, maar speelt ook de fysieke en sociale omgeving een grote rol.

 

Bloom Healthy Life past dit ook toe op de eigen programma's.  Onder andere met een buddy-systeem en door de familie en de organisatie nauw in het programma te betrekken. Voor de mensen die werken of willen re-integreren na ziekte kan de organisatie van grote betekenis zijn. Op het werk brengen mensen vaak de meeste tijd van de dag door. Als de organisatie het gewenste gedrag in de werkomgeving ondersteunt dan versterkt dit de kans op gedragsverandering. Bloom Healthy Life helpt organisaties en medewerkers hier samen invulling aan te geven. 

Afspraken monitoren en belonen

Zelfmonitoring, het opstellen van intenties en doelen, directe feedback en beloningen vergroten de effectiviteit van een leefstijlinterventie.

 

Bloom Healthy Life monitort de afspraken en doelen met deelnemers tot twee jaar en geven daar zo nodig feedback op. Zo verduurzamen we gezond gedrag. Voor de begeleiding van de deelnemers maakt Bloom Healthy Life gebruik van het eHealth platform Vital10.

Programmadeel Ameland

Het milieu

Bewegen is gezond. Maar is hardlopen in een stad met veel verkeer op de weg raadzaam? Groente en fruit zijn gezond, helemaal als het uit een eigen moestuin kan komen. Maar is een moestuin in de omgeving van een landingsbaan van een vliegveld aan te raden?

 

Ameland staat bekend om de goede luchtkwaliteit. De concentraties van fijnstof, roet en stikstofdioxide zijn volgens de berekeningen van het RIVM laag ten opzichte van de meeste locaties op het vaste land. Maar andere schadelijke stoffen die in de berekeningen voor luchtkwaliteit niet worden meegenomen kunnen ook van betekenis zijn, zoals bijvoorbeeld gewasbestrijdingsmiddelen.

 

Bloom Healthy Life vindt dit belangrijk omdat steeds meer duidelijkheid komt over de invloed van het milieu op de gezondheid. Samen met ons team van  zorgverleners willen we hier bewustwording op creëren, en voor zover mogelijk, concrete oplossingen bieden voor in de woon- en/of werkomgeving van de deelnemers.

 

Samenwerking

Eén van de voorwaarden voor het laten slagen van een leefstijlinterventie is de beschikbaarheid van zorgverleners met verschillende discipline én de samenwerking tussen deze zorgverleners. Bloom Healthy Life vond een hechte samenwerking tussen zorgverleners op het Waddeneiland Ameland. Verschillende disciplines zoals (apotheekhoudende) huisartsen, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, slaapcoach en diëtist doen mee aan de programma's. Deze kenmerken maken interdisciplinaire samenwerking mogelijk. Dit kernteam vullen we zo nodig aan met zorgverleners uit het 'vasteland'. Het kernteam houdt toezicht op de inhoud en uitvoering van de programma's.

Er even helemaal uit zijn

De programma's van Bloom Healthy Life bieden samen met de rust en natuur op Ameland een zorgoase voor de deelnemers. Eilandbewoners ondersteunen onze programma's. Bijvoorbeeld de VVV en het management en personeel van Westcord Hotel Nordsee. Dit alles maakt het voor Bloom Healthy Life mogelijk deelnemers tijdens het verblijf op Ameland optimale service te verlenen.

 

Buddy systeem

Los van de locatie Ameland vormen de groepseffecten die optreden tijdens een week 'samen  zijn' een belangrijke rol in het vervolg van het programma. De laatste dag van het programmadeel op Ameland worden koppels of kleine groepjes gevormd die elkaar tijdens de rest van het programma onderling ondersteunen en stimuleren (buddy-systeem).

lucht

kwaliteit 

bottom of page