top of page
Onderbouwing

Onderbouwing

Op deze pagina volgt de onderbouwing van de programma's van Bloom Healthy Life en het programmadeel op Ameland.  

Programma's van Bloom Healthy Life

De programma's van Bloom Healthy Life zijn gebaseerd op de uitkomsten van het rapport Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde

 

Uit dit rapport komen de volgende kernpunten naar voren die het laten slagen van een leefstijlinterventie ondersteunen.

Kern van onze aanpak

Gecombineerde
leefstijlinterventie

Mensen die op één vlak ongezond gedrag vertonen, vertonen vaak ook op andere vlakken ongezond gedrag. Het is daarom belangrijk dat een leefstijlinterventie meerdere typen gedrag omvat. Vandaar de naam gecombineerde leefstijlinterventie.

 

Bloom Healthy Life biedt programma’s aan die gericht zijn op het hervinden van een fysieke balans (voeding, bewegen, slapen, ademhaling, omgeving) en een mentale balans (zingeving, emoties, stress-balans).  Een interdisciplinair team van zorgverleners/ leefstijlcoaches verzorgt de programma's.

Systeemaanpassing

Het veranderen van een leefstijl is niet eenvoudig. Om tot verandering te komen zijn niet alleen kennis, vaardigheden en motivatie belangrijk, maar speelt ook de fysieke en sociale omgeving een grote rol.

 

Bloom Healthy Life past dit ook toe op de eigen programma's.  Onder andere met een buddy-systeem en door de familie en de organisatie nauw in het programma te betrekken. Voor de mensen die werken of willen re-integreren na ziekte kan de organisatie van grote betekenis zijn. Op het werk brengen mensen vaak de meeste tijd van de dag door. Als de organisatie het gewenste gedrag in de werkomgeving ondersteunt dan versterkt dit de kans op gedragsverandering. Bloom Healthy Life helpt organisaties en medewerkers hier samen invulling aan te geven. 

Afspraken monitoren en belonen

Zelfmonitoring, het opstellen van intenties en doelen, directe feedback en beloningen vergroten de effectiviteit van een leefstijlinterventie.

 

Bloom Healthy Life monitort de afspraken en doelen met deelnemers tot twee jaar en geven daar zo nodig feedback op. Zo verduurzamen we gezond gedrag. Voor de begeleiding van de deelnemers maakt Bloom Healthy Life gebruik van het eHealth platform Vital10.

bottom of page