top of page
Post-COVID programma

Voor mensen met post - COVID

Programma Post-COVID

Wanneer is er sprake van post-COVID?

Hebben mensen langer dan drie maanden klachten na infectie met het Coronavirus? Dan is er mogelijk sprake van post-COVID. Post-COVID klachten kunnen de dagelijkse bezigheden in en rond het huis en het functioneren op het werk (in ernstige mate) belemmeren. Bovendien kunnen klachten verergeren na fysieke of mentale inspanning. Dit wordt ook wel post-exertionele malaise genoemd (PEM).

Foto vuurtoren Ameland

Er is nog geen officiële behandeling voor post-COVID. Sommige patiënten verbeteren na een behandel- of revalidatieprogramma, maar de lange termijn effecten zijn nog onvoldoende onbekend. Post-COVID is het gevolg van een besmetting met het coronavirus en is dus geen leefstijl gerelateerde aandoening. Toch kan de leefstijlgeneeskunde uitkomst bieden. Niet alleen door de samenwerking in onze programma's tussen zorgverleners in (paramedische) herstelzorg. Maar ook door de fysieke en mentale omgeving van patiënten te betrekken zoals bijvoorbeeld de familie en werkgever. En door patiënten tot twee jaar te begeleiden zodat kennis en ervaring wordt opgedaan in de (middel)lange termijn effecten.

 

Bloom Healthy Life richt zich op patiënten die geleidelijk weer in staat zijn tot fysieke en mentale activiteiten. Na een periode van ziektelast en inactiviteit is het belangrijk zo snel mogelijk weer op de been te komen. Een arts stelt vast of deelname aan het programma mogelijk is. Tijdens het post-COVID programma monitoren wij in hoeverre het weer lukt de dagelijkse activiteiten stap voor stap op te bouwen en daarmee de vicieuze cirkel van een afnemend fysiek en mentaal vermogen te doorbreken.

Post-COVID patiënten die niet of nauwelijks fysieke en mentale inspanning kunnen verrichten:
Bloom Healthy Life inventariseert samen met andere partijen de mogelijkheden voor het behandelen van post-COVID patiënten die nog niet of nauwelijks in staat zijn fysieke en/of mentale activiteiten te ontplooien. Voor deze patiënten heeft Bloom Healthy Life nog geen programma beschikbaar.

Bloom Healthy Life

Lees hier meer over het waarom van Bloom Healthy Life en onze missie.

Voor wie

Organisaties

Bloom Healthy Life richt zich op organisaties die willen investeren in de re-integratie van medewerkers met post-COVID. Om dit te ondersteunen biedt Bloom Healthy Life als onderdeel van het programma een masterclass aan, zie hieronder.

 

Voor medewerkers van organisaties met post-COVID:

• die geleidelijk weer fysieke en mentale inspanning kunnen verrichten.

Inhoud programma

Het programma post-COVID bestaat uit een programmadeel op Ameland en een follow-up tot twee jaar. De belangrijkste doelen van het programmadeel op Ameland zijn maatwerk op de grote verscheidenheid aan klachten en regie op de energiebalans.

Maatwerk voor post-COVID patiënt

Omdat klachten van post-COVID patiënten onderling veel kunnen verschillen, kijken we tijdens het programma op Ameland naar de individuele behoefte: welke patiënt heeft behoefte aan welke zorg. Patiënten ondervinden een verscheidenheid aan klachten waaronder vermoeidheid, slaapproblemen, hersenmist, concentratieproblemen, duizeligheid, en/of een afgenomen inspanningstolerantie. De modules en workshops spelen hier op in. De laatste dag maakt iedere patiënt een persoonlijk plan met doelen voor de periode na afloop van het programma.

Foto strand Ameland

Regie op de energiebalans (zowel fysiek als mentaal)

Om de regie op de energiebalans te (her)vinden zet Bloom Healthy Life de volgende modules in:

 • Hoe je jezelf kunt sturen in het bereiken van de staat waarin je wilt zijn.

 • Het vinden van balans in alledaagse fysieke activiteiten in en rond het huis.

 • Het vinden van balans in alledaagse mentale activiteiten thuis en op het werk.

 • Het vinden van balans in emotioneel welzijn.

 • Het (weer) regie nemen op eigen leven / eigen gedrag.

Follow-up 

Alleen een programma op Ameland is onvoldoende. Het doorbreken van een (langdurige) periode van fysieke en/of mentale inactiviteit is geen eenvoudige opgave. Post-COVID patiënten hebben vaak verschillende klachten die over een langere periode behandeld dienen te worden. Net zoals bij andere gecombineerde leefstijlinterventies begeleidt Bloom Healthy Life post-COVID patiënten tot twee jaar.


Deze begeleiding bestaat uit:

 • Begeleiding door zorgprofessionals vanuit Bloom Healthy Life.

 • Terugkomdagen (op locatie of online).

 • Betrekken van de familie (en naasten).

 • Buddy-systeem tussen deelnemers onderling.

 • Betrekken van de werkgever (wanneer van toepassing).

Handreiking Zorgpad post-COVID

De Handreiking Zorgpad post-COVID biedt een eerste stap in de behandeling/vergoeding van post-COVID binnen de reguliere zorg. De vergoedingsmogelijkheden voor het post-COVID programma bespreken we in overleg met de werkgever en/of post-COVID patiënt. 

Datums programma 2024

We kunnen weer programma's aanbieden vanaf juli.

Voor organisaties

Voor  organisaties bieden wij na afloop van het programmadeel op Ameland een masterclass met de volgende modules:

 • 'De ingrediënten voor een 9+ organisatie’, onder begeleiding van onze partner CMC Change Agents. CMC Change Agents geeft hiermee inzicht in hoe organisaties vitaliteit, gezondheid en werkplezier van medewerkers kunnen optimaliseren. 

 • 'Rol van het management bij het gezond en vitaal worden van arbeidsorganisaties', door Willem van Mechelen, emeritus hoogleraar afdeling Sociale Geneeskunde van Amsterdam UMC​ en bijzonder hoogleraar Universiteit van Kaapstad.

 • Evaluatie en analyse van de uitkomsten van het programmadeel op Ameland en doelen van de medewerkers.

 • Formuleren van doelen door de organisatie.

 

Advies voor de organisatie
De uitkomst van de masterclass is een advies aan de organisatie over het realiseren van een gezond werkklimaat.

Realisatie van een optimale energiebalans: werkgevers aan het stuur
Wij moedigen organisaties aan om zelf regie te voeren op de realisatie van een optimale energiebalans op de werkvloer. Als facilitator, kunnen wij organisaties hierbij ondersteunen met behulp van intervisie.

Kosten

Alle programma's worden op basis van een offerte samengesteld.

Coaches van het programma

Bloom Healthy Life werkt samen met een vaste kern zorgprofessionals. Zo nodig is een brede groep overige zorgverleners inzetbaar. Ingrid van Zutphen is een door de wol geverfde adviseur en coach, die, gedreven door ideologie, een concept heeft ontwikkeld waarbij je in een aantal stappen de regie op en balans in je eigen energie kunt hervinden. Gerard Metz is een bevlogen fysiotherapeut die Ameland op de kaart wil zetten als de plek in Nederland waar je moet zijn om tot jezelf te komen. Desiree Zwarts, huisarts en mindfulness coach traint deelnemers om ‘mindful’ te zijn.

Foto Ingrid van Zutphen

Ingrid van Zutphen

Veranderkundige & coaching

Foto Gerard Metz Zwart Wit

Gerard Metz

Fysiotherapeut & leefstijlcoach

Foto Desirée Zwarts

Desirée Zwarts

Huisarts

Contact

Voor vragen over de inhoud van het programma Post-COVID kunt u terecht bij Walter Cambach.

Foto Walter Cambach

06 30 34 35 53

Algemene vragen

Heeft u algemene vragen over Bloom Healthy Life? Dan kunt u terecht bij Kees van der Ploeg. Zijn contactgegevens staan op de pagina Contact.

bottom of page