top of page

Mensen en organisaties zelf aan het stuur van hun vitaliteit

Coöperatie Bloom Healthy Life helpt de medewerkers van organisaties vitaler en gezonder te worden. Bloom Healthy Life doet dit door samen met artsen, fysiotherapeuten en coaches leefstijlinterventies aan te bieden.

Foto vuurtoren Ameland

Waarom Bloom Healthy Life dit doet 

  • Om de druk op (zorg)personeel hanteerbaar te maken.

  • Om uitval (en bijbehorende kosten) te voorkomen.

  • Omdat Bloom Healthy Life vindt dat het hoort bij goed werkgeverschap.

  • Omdat Bloom Healthy Life een brede gezondheidsbeweging  gericht op preventie, vitaliteit en werkplezier wil versnellen.

De visie die ons drijft

Missie:

Mensen en organisaties  duurzaam gezonder maken.

Visie:
De visie van Bloom Healthy Life is om haar missie te verwezenlijken door mensen en organisaties (weer) aan het stuur te krijgen van hun eigen vitaliteit.

Bloom Healthy Life: voor wie

De leefstijlinterventies (programma's) van Bloom Healthy Life zijn gericht op werknemers en werkgevers van organisaties.

Programma Stressmanagement

Organisaties
Voor organisaties die uitval van medewerkers door stress-gerelateerde klachten zoveel mogelijk willen voorkomen. 

Voor de medewerkers die:

•  stressklachten ervaren en het niet te ver willen laten komen

• vanwege stressklachten (burn-out) zijn uitgevallen in het werkproces en weer willen re-integreren.

Programma Vitaliteit

Organisaties
Voor organisaties die willen investeren in vitaliteit en werkplezier van hun medewerkers.  

Programma Post-COVID

Organisaties

Voor organisaties die medewerkers met post-COVID willen ondersteunen bij de re-integratie van werkzaamheden. 

Voor de medewerkers met post-COVID die:

• geleidelijk weer fysieke en mentale inspanning kunnen verrichten.

Waarom Bloom Healthy Life 

Wetenschap en professionaliteit

Bloom Healthy Life baseert de continue ontwikkeling van programma's op de stand van de wetenschap en de praktijk, zie onderbouwing.

Een interdisciplinair team van artsen, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches verzorgt de programma's.

Foto duinen Ameland

Ameland

De deelnemers verblijven de eerste week van het programma op Ameland. Bloom Healthy Life heeft bewust gekozen voor dit Waddeneiland vanwege unieke kenmerken

Programmaduur

Na afloop van het programmadeel op Ameland  begeleiden zorgverleners de deelnemers tot twee jaar.

Metingen

Bloom Healthy Life meet en registreert de resultaten van de programma’s. Dit gebeurt met de vitaliteitsscores van het eHealth platform Vital10 én internationaal erkende meetinstrumenten.

Programma resultaten 

Programma resultaten en reacties van mensen over hun deelname aan het programma Stressmanagement.

Stressmanagement

Kosten

Alle programma’s worden op basis van een offerte samengesteld.

 

Maatwerk

Samen met de organisatie bepaald Bloom Healthy life in een voortraject of programma onderdelen ingezet kunnen worden, en zo ja, welke. Bloom Healthy Life maakt hiervoor gebruik van diverse scans en tests, zo mogelijk in overleg met de organisatie.

 

De kosten van een programma hangen af van de invulling die de organisatie aan ons aanbod wil geven. Zoals  bijvoorbeeld de locatie van de terugkomdagen en het wel of niet afnemen van de masterclass aan de organisatie. Wij zien dat organisaties en verzekeraars de vergoeding van de kosten van onze programma's gedeeltelijk of zelfs geheel dekken.

 

Mocht u aanvullende vragen hebben over de kosten en/of mogelijkheden voor vergoeding dan helpen wij u graag. U kunt hiervoor terecht bij de contactpersoon van het programma. 

Contact

Voor algemene vragen over Bloom Healthy Life kunt u terecht bij Kees van de Ploeg. Zijn contactgegevens staan hieronder. Voor inhoudelijke vragen over de programma’s kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het programma. 

Foto Kees van der Ploeg

06 13 16 27 04

Supporters

Lifestyle 4 Health
Cardiovitaal
fysiotherapiepraktijk Metz - de Boer
Patientenfederatie Nederland
VVV Ameland
Logo CMC Change Agents
Logo Thuiszorg Het Friese Land
Logo Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu
Vital10
Logo NFH
Logo WestCord Hotels
bottom of page