top of page

Vitaliteitsprogramma’s met een kick-off op Ameland

Mensen en organisaties zelf aan het stuur van hun vitaliteit

Bloom Healthy Life is een coöperatie die werkgevers en werknemers wil helpen vitaler en gezonder te worden. Hiervoor hebben we  vitaliteitsprogramma’s ontwikkeld op Ameland die gericht zijn op leefstijlinterventies.

Foto Homepage met medium vector.png

Waarom we dit doen 

  • Om de druk op (zorg)personeel hanteerbaar te maken.

  • Om uitval (en bijbehorende kosten) te voorkomen.

  • Omdat wij vinden dat het hoort bij goed werkgeverschap.

  • Omdat wij een brede gezondheidsbeweging op gang willen brengen gericht op preventie, vitaliteit en werkplezier.

De visie die ons drijft

Missie:

Mensen en organisaties gezonder maken.

Visie:
De visie van Bloom Healthy Life is om haar missie te verwezenlijken door mensen en organisaties (weer) aan het stuur te krijgen van hun eigen vitaliteit.

De kern van onze aanpak

De aanpak van Bloom Healthy Life is gebaseerd op de uitkomsten van het rapport Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde (december 2019). Uitgebracht door het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde.

 

Uit dit rapport komen de volgende drie kernpunten naar voren als belangrijkste factoren voor het laten slagen van een leefstijlinterventie

Kern van onze aanpak.jpg

1.

Gecombineerde
leefstijlinterventie

Mensen die op één vlak ongezond gedrag vertonen, vertonen vaak ook op andere vlakken ongezond gedrag. Het is daarom belangrijk dat een leefstijlinterventie meerdere typen gedrag omvat. Vandaar de naam gecombineerde leefstijlinterventie.

 

Bloom Healthy Life biedt programma’s aan die gericht zijn op het hervinden van een fysieke balans (voeding, bewegen, slapen, ademhaling) en een mentale balans (mindfullness, zingeving, stress-balans). Ondersteund door e-health en persoonlijke feedback. 

2.

Systeemaanpassing

Het veranderen van een leefstijl is niet eenvoudig. Om tot verandering te komen zijn niet alleen kennis, vaardigheden en motivatie belangrijk, maar speelt ook de fysieke en sociale omgeving een grote rol.

 

Bloom Healthy Life zet met haar programma’s op al deze punten in. Onder andere met een buddy-systeem en door de familie en de werkgever nauw in het programma te betrekken.

3.

Afspraken monitoren en belonen

Zelfmonitoring, het opstellen van intenties en doelen, directe feedback en beloningen vergroten de effectiviteit van een leefstijlinterventie.

 

Vital10 biedt hiervoor het ondersteunende platform. Onder andere door persoonlijke uitdagingen te belonen. Daarnaast monitoren de coaches van Bloom Healthy Life de afspraken met deelnemers tot twee jaar. Zo verduurzamen we gezond gedrag.

Deze drie kernpunten zorgen ervoor dat:

  • Deelnemers zelf in staat zijn de regie te nemen over hun leefstijl en vitaliteit

  • Deelnemers daadwerkelijk resultaat boeken

Bloom Healthy Life 
onderscheidt zich door

Wetenschap

De continue ontwikkeling van onze vitaliteitsprogramma’s baseren we op de stand van de wetenschap en de praktijk.

 

Vanaf 2019 zijn veel nieuwe wetenschappelijke artikelen over leefstijlgeneeskunde gepubliceerd. Bloom Healthy Life houdt deze ontwikkelingen bij en past de programma’s op deze bevindingen aan.

Image by Kira Laktionov

Follow-up tot twee jaar

Onze programma's zijn inclusief follow-up met Vital 10. Onder begeleiding van zorgprofessionals en leefstijl experts.

Resultaten meten

We meten en registreren de resultaten van de programma’s.

Ameland

Deelnemers verblijven tijdens de kick-off in de gezondste lucht van Nederland, op het Waddeneiland Ameland.

Kick-off op Ameland en tot twee jaar monitoring

Programma's

Ieder programma begint met een kick-off op het Waddeneiland Ameland. Een plek met de beste luchtkwaliteit van Nederland. Blijkt ook uit het onderzoek van het Longfonds, die de luchtkwaliteit beoordeelde met rapportcijfer 9,3.

 

Na de kick-off volgt een follow-up, die bestaat uit terugkomdagen, het monitoren van afspraken en doelen, en het betrekken van de familie en de werkgever.

 

Gedurende deze follow-up periode wordt structureel samengewerkt om de gewenste resultaten te behalen en de impact van het programma te versterken.

9,3

1.

Programma Vitaliteit

Voor mensen die:
• zelf vitaler willen worden, en
• geen klachten of verhoogd risico op een aandoening hebben, of
• een leefstijladvies van de huisarts hebben (overgewicht, diabetes mellitus type 2, et cetera).

 

Werkgevers:
Voor werkgevers die willen investeren in de gezondheid, vitaliteit en werkplezier van hun werknemers en nastreven een 9+ organisatie te worden of te blijven.
 

2.

Programma Stressmanagement

Voor mensen die:
•  stressklachten ervaren en het niet te ver willen laten komen
• vanwege stressklachten (burn-out) zijn uitgevallen in het werkproces en weer willen re-integreren.

Werkgevers:
Voor werkgevers die uitval van personeel door stress-gerelateerde klachten zoveel mogelijk willen voorkomen en nastreven een 9+ organisatie te worden of te blijven.

3.

Programma Post-COVID

Voor post-COVID patiënten die herstel vertonen en geleidelijk weer fysieke en mentale inspanning kunnen verrichten.

Werkgevers:

Voor werkgevers die personeel met post-COVID willen ondersteunen bij de re-integratie van werkzaamheden en nastreven een 9+ organisatie te worden of te blijven.

Selectie

Selectie van deelnemers vindt plaats op basis van onze programma-specifieke insluitcriteria én in overleg met de werkgever en (indien relevant) de bedrijfsarts.

Follow-up werknemers en werkgevers

Werknemers

Na afloop van de kick-off op Ameland begint de follow-up. Steun van familie of naasten is onmisbaar. Dit geldt ook voor onderlinge steun vanuit de groep deelnemers (buddy-systeem), werkgever, Vital10 , leefstijl experts en zorgprofessionals.

Werknemers krijgen handvatten aangeboden voor zelfzorg en regie op eigen gezondheid, vitaliteit en werkplezier. Gedurende het traject zijn er meerdere terugkomdagen waarbij deelnemers elkaar opnieuw ontmoeten. De specifieke afspraken en doelen die werknemers formuleren staan in het systeem van Vital10. Via dit systeem bespreken we deze afspraken en doelen periodiek en stellen we ze waar nodig bij. De werknemers ontvangen (tussentijdse) beloningen bij het nakomen en behalen van hun zelfgemaakte afspraken en doelen .

Werkgevers

Na afloop van de kick-off op Ameland organiseert Bloom Healthy Life een masterclass met de werkgever. Welk programma ook is doorlopen, werkgevers krijgen altijd een terugkoppeling van de resultaten van de kick-off op Ameland én aanbevelingen voor organisatorische verbeteringen.

 

Op basis van deze terugkoppeling kunnen werkgevers doelen stellen om het werkklimaat te verbeteren. Na één jaar worden deze doelen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Kosten

Alle programma’s worden op basis van een offerte samengesteld. 

 

Voor nadere uitleg over de inhoud van de masterclasses, verwijzen we graag naar de programma’s.

Ervaring van deelnemers

We evalueren het programma met de deelnemers. Reacties van mensen over hun deelname aan het programma Stressmanagement staan op de pagina van dit programma.

Stressmanagement

Meting

De resultaten van onze programma’s meten we met de vitaliteitsscores van Vital10 én internationaal erkende meetinstrumenten.

Contact

Voor algemene vragen rondom Bloom Healthy Life kunt u terecht bij Kees van de Ploeg. Zijn contactgegevens staan hieronder. Voor inhoudelijke vragen over de programma’s kunt u contact opnemen met de betreffende aanspreekpunten. Hun contactgegevens staan op de pagina’s van de programma’s en op de pagina Contact.

Kees van der Ploeg Zwart Wit.jpg

06 13 16 27 04

Supporters

CMC logo.png
nature for health.jpg
bottom of page